Cennik

Godzina lekcyjna dla dzieci w wieku 6-9 lat (zerówka-3 klasa) trwa 45 minut.

Godzina lekcyjna dla wszystkich innych trwa 60 minut.

Maksymalna ilość osób w grupie to 6 osób.

Kwota odpłatności zależy od ilości osób:

6-5 osób – 22 zł od osoby za godzinę lekcyjną

4 osoby – 25 zł

3 osoby – 30 zł

2 osoby – 35 zł

1 osoba – 60 zł

Odpłatność za miesiąc z góry do 10-go dnia każdego miesiąca, uiszczana na konto lub w szkole. Kwota zależy od rzeczywistej ilości zajęć w danym miesiącu.