Szkoła

Stawiamy na jakość, nie na ilość. Nie jesteśmy szkołą, której priorytetem byłoby bycie jak największą za wszelką cenę. Zakładamy, że rozwijanie umiejętności komunikowania się (rozumienia ze słuchu i mówienia) jest głównym celem nauki języka obcego. Kładziemy więc duży nacisk na ćwiczenia umożliwiające jego osiągnięcie. Dążymy jednak do tego, by nasi uczniowie potrafili posługiwać się językiem w sposób kreatywny, a nie jedynie odtwórczy. Stąd nie zapominamy również o gramatyce, pisaniu i czytaniu, gdyż tylko kompleksowe rozwijanie umiejętności językowych pozwala na osiągnięcie biegłości i pełnej swobody w komunikowaniu się.

Dzięki takim założeniom, zarówno osoby przygotowujące się do egzaminów językowych jak i te, które chcą opanować język w celu znalezienia pracy za granicą lub swobodnego porozumiewania się w czasie wyjazdów turystycznych – doskonale poradzą sobie po ukończeniu kursu. Wystarczy tylko poważnie potraktować naukę.